Juridisk Information

Inga erbjudanden och inga värvningsförsök

Den information som finns på denna webbplats utgör inget erbjudande eller värvningsförsök för inköp eller försäljning av, eller handel eller andra transaktioner med, aktier i Roche. Investerare kan inte förlita sig på denna information för investeringsbeslut.

Framåtsyftande information

Denna sida kan innehålla framåtsyftande information. Sådan information påverkas av många betydande osäkerhetsfaktorer, bland annat av faktorer som rör forskning, och affärsverksamhet samt ekonomiska och finansiella faktorer. Därför kan faktiska resultat skilja sig från dem som presenteras.

Länkar

Länkar till tredje parters sidor tillhandahålls endast för bekvämlighetens skull. Vi uttrycker ingen åsikt om innehållet på tredje parters sidor och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar för all information från tredje part och användningen av sådan information. Alla användare samtycker till att åtkomst till och användning av webbplatsen eller av andra webbplatser som den länkar till och dessa webbplatsers innehåll sker på egen risk.

Varumärken

Alla varumärken som nämns tillhör respektive ägare. Frånvaron av ett varumärke betyder inte att varumärket inte är skyddat

Upphovsrätt

Webbplatsen och refererad information tillhandahålls endast i informationssyfte. Reproduktion, återutsändning eller annan användning är strängt förbjuden. Begäran om tillstånd att återge information från denna webbplats skall riktas till Roche. Vi välkomnar alla förfrågningar (Klicka här för kontaktuppgifter).