Våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) - symtom och behandling

Letar du efter information om våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD)?
Oavsett om du misstänker att du är drabbad av våt AMD eller redan har fått en diagnos av din läkare så har du kommit till rätt ställe. Mina Ögonblick stödjer dig med våt AMD, genom att informera och svara på frågor hoppas vi kunna minska den osäkerhet som kan vara förknippad med förlust av synskärpa.

Man som ramar in ögonen med händerna

Publicerat 22 maj 2024

Vanliga frågor

Förutom klassisk närsynthet eller långsynthet finns det många sjukdomar som kan begränsa ögats funktion. En av dessa är våt åldersförändring i gula fläcken, så kallad våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD). Våt AMD är en kronisk sjukdom där den drabbade gradvis förlorar synskärpa. 

Vid våt AMD växer nya sjukliga blodkärl under näthinnan och i gula fläcken, makula, platsen för skarpast syn. Läckage av vätska från dessa nya sjukliga kärl leder till synnedsättning.

Synskärpan i mitten av synfältet blir försämrad. Till exempel kan de drabbade uppleva dimsyn, krokseende eller att synen försvinner fläckvis i centrala synfältet.

Våt AMD orsakar vanligtvis snabb och drastisk synförlust om den inte behandlas. Det är viktigt att snabbt söka vård på en ögonklinik om man upplever hastigt påkommen synförlust.

Våt AMD kan behandlas bra med moderna läkemedel som hindrar blodkärlen från att växa in i näthinnan och läckage från blodkärlen.