Undersökning av näthinnan med kontrastfotografering

Kontrastfotografering (angiografi med fluorescein, FA) gör det möjligt att bedöma ögats näthinnor inklusive blodkärl och blodflöde. Under undersökningen injiceras ett ofarligt färgämne i armvecket, som snabbt fördelas till näthinnans kärl. Detta gör att din ögonläkare kan fotografera din ögonbotten och bedöma om det finns förändringarna i näthinnans kärl.

Bild på angiografi av ögat

Publicerad den 22 maj 2024

Vad kan en kontrastfotografering upptäcka?

Gradvis minskad syn är en normal åldrandeprocess. Men om din syn försämras utöver det normala och du ser saker krokiga, som gatulinjer och fönsterkarmar eller förvrängda ansikten, kan detta vara ett tecken på våt åldersförändring i gula fläcken (AMD) eller diabetiskt makulödem (DME).1 Kontrastfotografering gör det möjligt att upptäcka AMD och andra retinala sjukdomar som diabetiskt makulaödem (DME) och blodproppar, tromboser, i ögats kärl. I många fall kan din ögonläkare använda bilderna från kontrastfotografering för att fastställa orsaken eller stadiet av sjukdomen, föreslå behandlingsmetoder och bedöma sjukdomens fortskridande under behandlingen.2

Hur genomförs en kontrastfotografering?

Att undersöka näthinnan med en kontrastfotografering innebär i allmänhet inga risker, förutom några möjliga biverkningar. Före undersökningen vidgas först pupillerna med ögondroppar så att man kan se näthinnan. Ett ofarligt färgämne injiceras i en ven i armvecket kommer via blodet till kärlen i ögat inom cirka 20 sekunder. Din ögonläkare lyser ett blått ljus på färgämnet, för att se läckande eller oönskade nybildade blodkärl. Näthinnan och kärlen, som är fyllda med färgämnet, fotograferas sedan flera gånger med en speciell kamera. Undersökningen tar cirka 20 minuter.3 Eftersom pupillen måste vidgas med ögondroppar kan synnedsättning och känslighet för bländning uppstå i upp till tolv timmar efter undersökningen.

Dessutom kan huden och urinen gulna ett dygn efter undersökningen eftersom färgen utsöndras via njurarna. Detta är ofarligt och kommer att försvinna av sig självt.4

Med hjälp av kontrasfotograferingen kan ögonläkaren fastställa en diagnos. Vid behov kommer din läkare att informera dig om ytterligare steg och presentera möjliga behandlingsalternativ. Ta den emot den här informationen med ro och ställ frågor om något är oklart - du behöver inte ta ett beslut om behandling direkt.

Bild på kvinna som får ögondroppar av sjuksköterska

Efter undersökningen

Som en försiktighetsåtgärd bör du ta med dig solglasögon på vägen hem eftersom dina ögon kan vara ljuskänsliga efter undersökningen på grund av pupillvidgning. Du ska inte köra bil under resten av dagen och bör planera hemresan därefter.

Diagnostisering av sjukdomar i näthinnan

Kvinna håller för ena ögat och tittar på Amsler-testet

Självtest

Om din syn försämras utöver det normala och du ser saker krokiga, som gatulinjer och fönsterkarmar, eller förvrända ansikten, kan detta vara ett tecken på sjukdom i näthinnan. Var noga med att diskutera eventuella avvikelser i ditt synfält med din ögonläkare.

Bild på man som gör en synundersökning

Fotografering av ögats insida

Optisk koherenstomografi (OCT) används ofta för att upptäcka förändringar i de centrala delarna av näthinnan, gula fläcken. Vid undersökningen tar man en bild av ögats insida, och de olika lagren av näthinnan.

Sammanfattning

Kontrastfotografering kan användas för att upptäcka våt åldersförändring i gula fläcken (AMD) och många andra sjukdomar, som diabetiskt makulaödem (DME) eller tromboser. Ett ofarligt färgämne som injiceras i armvecken och transporteras med blodet till ögat gör att nybildade läckande blodkärl blir synliga.

Du kanske också är intresserad av:

Man som ramar in ögonen med händerna

AMD – en progressiv sjukdom

Med våt åldersförändring i gula fläcken blir skarp syn alltmer begränsad med tiden.  

Man som kliar ögonen

Synförlust till följd av diabetes

Diabetiska retinala sjukdomar utvecklas långsamt och kan leda till blindhet om de inte upptäcks. Terapier kan stoppa utvecklingen.

Läkare pratar med patient

Behandlingsalternativ för AMD

Efter diagnosen kommer du och din läkare att bestämma vilken behandling som är lämplig för dig.