Diagnostiska metoder för sjukdomar i näthinnan

 

Om din ögonläkare misstänker att du har våt åldersförändring i gula fläcken eller diabetiskt makulaödem, finns det olika sätt att bekräfta denna diagnos.

Läs mer

Publicerat 22 maj 2024

De vanligaste diagnostiska metoderna

Bild på man som gör en synundersökning

Optisk koherenstomografi (OCT)

Optisk koherenstomografi (OCT) liknar en ultraljudsundersökning där ögonläkaren kan ta bilder på de olika lagren av näthinnan.

Bild på angiografi av ögat

Kontrastfotografering (angiografi med fluorescein, FA)

Med hjälp av kontrastfotografering kan ögonläkaren se och bedöma blodkärlen och blodflödet i näthinnan.

Kvinna håller för ena ögat och tittar på Amsler-testet

Amslers test

Du kan använda Amslers test för att själv kontrollera din syn vid misstanke om skada/sjukdom i centrala delen av näthinnan.

Källförteckning

Mina Ögonblick samlar information för dig som berörs av sjukdomar i näthinnan. För mer information vill vi gärna hänvisa dig till:

1177

Iris hjälpmedel

St Eriks ögonsjukhus

Synskadades riksförbund

Svenska Makularegistret

Våt åldersförändring i gula fläcken - Nationellt kunskapsstöd