Ögonundersökning med optisk koherenstomografi (OCT)

Optisk koherenstomografi (OCT) används ofta för att upptäcka förändringar i de centrala delarna av näthinnan, som kallas gula fläcken eller makula. Vid undersökningen tar man en bild av ögats insida och de olika lagren av näthinnan, med hjälp av en ljusstråle som projiceras på näthinnan. 

Bild på man som gör en synundersökning

Publicerat 22 maj 2024

OCT - ögonundersökning utan biverkningar

Liksom vid en ultraljudsundersökning kan OCT användas för att undersöka näthinnan. Denna undersökningsmetod låter din ögonläkare bedöma näthinnans inre strukturer. OCT visar om det finns vätska eller andra förändringar i näthinnans olika lager. Även små strukturella förändringar kan upptäckas. På så sätt kan din ögonläkare ställa en tillförlitlig diagnos. Ögat påverkas inte och ingen medicin behöver tas i förväg. Undersökningsmetoden är vanligtvis smärtfri och tar bara några minuter.

När görs en OCT?

OCT är en lämplig undersökning för att diagnostisera och övervaka den fortsatta utvecklingen av en ögonsjukdom i näthinnan. Om du har god synskärpa utan andra symtom behöver du vanligtvis inte denna undersökning.

Upprepa OCT regelbundet

Om det redan finns en diagnos kan din ögonläkare använda OCT för att övervaka sjukdomens fortskridande och kontinuerligt anpassa behandlingen därefter. Våt åldersförändring i gula fläcken (våt AMD) och diabetiskt makulaödem (DME) är kroniska sjukdomar och måste därför undersökas regelbundet. Undersökning av näthinnan med OCT är standard i dessa fall.5
Utöver optisk koherenstomografi (OCT) finns det en rad andra undersökningsmetoder och tester som kan indikera förändringar i näthinnan och som kan användas av din ögonläkare. 

De vanligaste sjukdomarna i näthinnan

Äldre kvinna som ler

Synskärpan minskar

Vid AMD är näthinnan i bakre delen av ögat, vid gula fläcken skadad. Man skiljer på våt och torr AMD.

Man som kliar ögonen

Diabetes och näthinnesjukdom

Diabetes kan leda till förändringar i näthinnans blodkärl. DME är den vanligaste orsaken till allvarlig synnedsättning hos personer i arbetsför ålder.6

Sammanfattning

Optisk koherenstomografi (OCT) ger en mycket exakt inblick i näthinnans strukturer. Din ögonläkare kan se små strukturella förändringar och påbörja behandling därefter. 

Du kanske också är intresserad av:

Kvinna håller för ena ögat och tittar på Amsler-testet

Egen kontroll av synen

Om din synskärpa har förändrats kan du använda det Amslers test för att kontrollera om det kan finnas en näthinneförändring.

Bild på angiografi av ögat

Kontrastfotografering

Kontrastfotografering gör kärlen i ögat synliga. Detta gör att förändringar i blodkärl och cirkulationen i ögat kan upptäckas tidigt.