Patient-läkarsamtal om sjukdomar i näthinnan

Efter att du har diagnostiserats med en sjukdom i näthinnan, som våt åldersrelaterad makuladegeneration (våt AMD) eller diabetesmakulaödem (DME), är nästa steg att ha ett samtal med din ögonläkare där din kommande behandling diskuteras. Det är ofta svårt att förstå och ta emot mycket information – speciellt om situationen är ny. Här kan förberedelser inför samtalet hjälpa.

Erschienen am 26.09.2022

Vanliga frågor

Till samtalet med din ögonläkare kan du gärna ta med dig:

 • resultat från ev tidigare undersökningar
 • information om tidigare sjukdomar och tidigare utförda ögonoperationer 
 • namn och adress till din husläkare
 • en lista över de mediciner du för närvarande tar

 • Skriv ner dina viktigaste frågor.

 • Ta reda på information om möjliga behandlingar.

 • Be en släkting/vän följa med mig.

Viktiga frågor:

 • Vilka behandlingsalternativ har jag?
 • Vilka är fördelarna och nackdelarna med behandlingsalternativen?
 • Hur troligt är det att jag kommer att uppleva dessa fördelar och nackdelar?

 • Fråga om det är något du inte förstår.

 • Anteckna under samtalet.

 • Lyssna aktivt.

 • Ta gärna med dig en anhörig/vän.

Förberedelse inför samtalet mellan läkare och patient

Många ser läkaren som en person som ensam tar beslut om behandlingen, men du som patient är viktig i det beslutet. Be att få behandlings- och beslutsalternativen beskrivna för dig. Att ställa frågor när man inte förstår något är svårt för många.


Innan du pratar med din ögonläkare kan du tänkta på att han eller hon är där för att ge dig bästa möjliga behandling och är också skyldig att informera dig om din sjukdom. Om du är välinformerad kan du ta viktiga behandlingsbeslut tillsammans med din läkare. Var noga med att ställa frågor om du inte förstår något.

Läkarsamtalet ger dig en överblick över de olika behandlingsalternativen, så att du kan förbereda dig mentalt inför din kommande behandling.


Under ett kortare samtal är det troligt att inte alla frågor hinner besvaras. Därför är det viktigt att du ställer dig själv följande frågor i förväg: 

 • Vilka dokument ska jag ta med mig till läkarbesöket?
 • Vill jag ta med mig en släkting eller en vän? (En stödjande släkting eller vän fokuserar vanligtvis bättre på vad läkaren säger och kan ta anteckningar under samtalet.)
 • Vad förväntar jag mig av samtalet? (Till exempel beslut om behandling, beskrivning av den planerade behandlingen, ny information om min näthinnesjukdom, diskussion om akuta besvär, psykologiskt stöd.)
 • Vilka frågor är viktigast för mig att diskutera med mitt behandlingsteam? 

Under patient-läkarsamtalet

Eftersom besökstiden med din ögonläkare är begränsad är det viktigt att du förbereder dig inför samtalet.


Under besöket förklarar ögonläkaren behandlingsalternativen för dig. För att samtalet inte ska bli ensidigt är det viktigt att du ställer frågor när du inte förstår något och att du får främmande ord förklarade för dig. Det är bäst att använda en kom-ihåg-lapp där du tidigare har skrivit ner dina viktigaste frågor. Du kan också skriva ner läkarens svar.

Aktivt lyssnande kräver koncentration och uppmärksamhet så var aktiv i samtalet, lyssna noga och ställ frågor om det är något du inte förstår.


Om du inte fick möjlighet att ställa dina frågor under samtalet kan du använda den så kallade teach back-tekniken i slutet av samtalet för att försäkra dig om att du har tagit med dig den viktigaste informationen. Principen är enkel: sammanfatta konversationens huvudpunkter med dina egna ord. Läkaren kan då korrigera dig vid behov eller lägga till viktiga punkter. Som en introduktion kan du använda denna eller liknande formulering: "Förstår jag dig rätt att...?"

69 %

av alla läkare i Sverige involverar sina patienter i behandlingsbeslutet. 

Källa: OECD Health Statistics 2023.

 

brand-element-augenblicke

Behandlingsbeslut

Under ert samtal kommer du och din ögonläkare avgöra vilken behandling som är rätt för dig. Sedan flera år tillbaka har det funnits effektiva mediciner för våt AMD och DME som bromsar utvecklingen av sjukdomen och kan bevara synen hos många patienter längre.

För att läkemedlet ska fungera optimalt injiceras det direkt in i ögat med en tunn nål. Ögat bedövas innan. Detta kan låta oroande till en början, men det är näst intill smärtfritt och upplevs av de flesta patienter som ett lätt stick eller en kort känsla av tryck, eller ibland inte alls. Framför allt är injektionerna viktiga för att behålla synen så bra som möjligt.

I vissa fall kan laserterapi användas för att behandla DME. Din läkare kan avgöra om ögoninjektioner eller laserbehandling är det mest effektiva terapialternativet för dig. I båda fallen är god kontroll av blodsocker och blodtrycksnivåer viktigt.

Uppföljning hemma

När du kommer hem efter samalet med din ögonläkare bör du titta tillbaka på anteckningarna du gjorde under samtalet och lägga till ytterligare information om du kommer på att något saknas. Detta ger dig en bra överblick över vilka punkter du skulle vilja läsa om igen eller vilka återstående frågor du skulle vilja diskutera vid nästa läkarbesök.

Kom-ihåg-lapp

Det är till stor hjälp att skriva en kom-ihåg-lapp med dina viktigaste frågor inför samtalet med din läkare. Om läkaren redan har diagnostiserat en näthinnesjukdom och vill rekommendera behandling i följande samtal kan dessa frågor vara viktiga för dig:

 • Vilka behandlingsalternativ har jag?
 • Vilka är fördelarna och nackdelarna med de olika behandlingarna?
 • Hur troligt är det att jag kommer att uppleva dessa fördelar och nackdelar?

Sammanfattning

Efter diagnoser som våt AMD eller DME har de drabbade ett samtal med sin ögonläkare för att diskutera den kommande behandlingen. Detta samtal kan ibland orsaka nervositet hos patienter och leda till tankar om att man inte kommer att kunna förstå eller minnas all information. God förberedelse inför samtalet hjälper att få svar på frågor och för att fatta rätt behandlingsbeslut.