Ögat och din syn

Din syn är ett av dina viktigaste sinnen och ögat brukar liknas vid en kamera. Bilden från ögat uppstår när informationen nått hjärnan och synintrycket har behandlats på flera olika platser i synbanan. Näthinnan, retina, är det ljuskänsliga bakre lagret i ögat som registrerar de bilder vi ser och överför dem till hjärnan.

Gula fläcken, makula, är den centrala delen av näthinnan där vår syn är som skarpast. Den används när vi läser och kör bil, för att känna igen ansikten och färger och se föremål i detalj.

Ögat kan drabbas av olika sjukdomar. Här fokuserar vi på åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) och diabetiskt makulaödem (DME), som båda drabbar näthinnan.